Memnuniyet Anketi

Atakent Eğitim Kurumları’nda, her yıl 1. ve 2. eğitim-öğretim döneminde tüm velilerimize iki kez memnuniyet anketi yapılmaktadır. Bu anketler sonucunda velilerimizin kurumlarımıza karşı memnuniyet ve güven istatistikleri en ince ayrıntıları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir. Anketlerimiz, hem kapalı zarflar içerisine konmuş optiklerin velilerimize ulaştırılması hem de online tuşlama yöntemi ile yapılabilmektedir.

Soru Grupları Sorular
Ulaşılabilirlik ve İletişim 1. Öğretmenlere ihtiyaç duyduğum an rahatlıkla ulaşabilir ve görüşebilirim.
Ulaşılabilirlik ve İletişim 2. Okul Müdürüne, yardımcılarına ve okul idaresine ihtiyaç duyduğum an rahatlıkla ulaşabilirim.
Ulaşılabilirlik ve İletişim 3. Veli açısından bilinmesi gereken bilgiler zamanında açıklanır.
Ulaşılabilirlik ve İletişim 4. Okula telefon ettiğimde muhatap bulurum.
Dilek, Öneri ve Şikayetler 5. Öğretmenlere ilettiğim sorunlar, dikkatle dinlenir ve sorunun çözümüne gayret gösterilir.
Dilek, Öneri ve Şikayetler 6. Okul yönetimine ilettiğim sorunlar, dikkatle dinlenir ve sorunun çözümüne gayret gösterilir.
Güvenilirlik 7. Okulun öğretmenlerine her zaman güvenirim.
Güvenilirlik 8. Okul müdürüne ve okul idaresine güvenirim.
Güvenilirlik 9. Okulun diğer personeli (Memur, Hizmetli, Sözleşmeli Personel vb.) güvenilirdir.
Güvenilirlik 10. Okul yönetiminin öğrenciler ve okul ile ilgili aldığı kararlara güvenirim.
Güvenlik 11. Okulda yeterli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
Güvenlik 12. Okul servisleri güvenlidir.
Kararlara Katılım 13. Okulda kararlar alınırken veli görüşleri de dikkate alınır.
Kararlara Katılım 14. Okul aile birliği velileri temsil edebilmektedir.
Kararlara Katılım 15. Okul koruma derneği veli görüşlerini dikkate almaktadır.
Kararlara Katılım 16. Sınıfta öğrenciyi ilgilendiren konulara ilişkin alınacak karalarda öğretmen bizim görüşümüzü alır.
Kararlara Katılım 17. Okulun vizyonunu biliyor ve paylaşıyorum.
Öğrenci İşleri 18. Okulun öğrenci işlerinde güler yüzle karşılanırız.
Öğrenci İşleri 19. Okulda öğrenci sağlık sorunu yaşadığında gerekli hassasiyet gösterilir.
Öğrenci İşleri 20. Öğrenci kayıt/kabul işlemleri gerektiğinde alınacak nakil, öğrenci belgesi vb. belgeler zamanında düzenlenir.
Eğitim/Öğretim Faaliyetleri (Ders Programları) 21. Okulda çocuklarımızın kazandığı bilgiler, günlük hayatta ve/veya daha sonraki öğrenim hayatında kullanabilecekleri niteliktedir.
Eğitim/Öğretim Faaliyetleri (Ders Programları) 22. İşlenen konular öğrencinin düzeyine uygundur.
Eğitim/Öğretim Faaliyetleri (Ders Programları) 23. Derslerin işlenişi için yeterli süre ayrılmıştır.
Eğitim/Öğretim Faaliyetleri (Ders Programları) 24. Derslerin içeriği öğrencinin ilgisini çekecek şekilde düzenlenmiştir.
Eğitim/Öğretim Faaliyetleri (Öğrenme/Öğretme Yöntem ve Tekn 25. Derslerin işlenişinde farklı yöntemler kullanılmaktadır.
Eğitim/Öğretim Faaliyetleri (Öğrenme/Öğretme Yöntem ve Tekn 26. Öğrencilere öğrenme ve başarma fırsatı tanınmaktadır.
Eğitim/Öğretim Faaliyetleri (Öğrenme/Öğretme Yöntem ve Tekn 27. Öğrenilen teorik bilgiler (deneyler, projeler, ödevler vb. yöntemlerle) uygulaması da gösterilmektedir.
Eğitim/Öğretim Faaliyetleri (Sınıf Atmosferi) 28. Çocuğumuz anlamadığı bir şeyi öğretmenine rahatlıkla sorabilmektedir.
Eğitim/Öğretim Faaliyetleri (Sınıf Atmosferi) 29. Çocuğumuz sınıfta görüş ve önerilerini rahatlıkla dile getirebiliyor.
Eğitim/Öğretim Faaliyetleri (Ders araç ve Gereçleri) 30. Ders kitapları işlenen konuya uygun olarak seçilmiştir.
Eğitim/Öğretim Faaliyetleri (Ders araç ve Gereçleri) 31. Derste konuya göre uygun araç ve gereçler kullanılmaktadır.
Eğitim/Öğretim Faaliyetleri (Ders araç ve Gereçleri) 32. Sınıfta veya laboratuarlarda yeterli araç gereç bulunmaktadır.
Eğitim/Öğretim Faaliyetleri (Ders araç ve Gereçleri) 33. Var olan ders araç ve gereçleri aktif biçimde kullanılmaktadır.
Ders Arası 34. Ders araları (teneffüsler) zaman açısından yeterlidir.
Ders Arası 35. Ders aralarında öğrenci dinlenme imkânı bulmaktadır.
Ders Arası 36. Ders aralarında öğrenciler ihtiyaçlarını giderebilmektedir.
Okulun Fiziki Ortamı 37. Okulun binası ve diğer fiziki mekânlar yeterlidir.
Okulun Fiziki Ortamı 38. Sınıflar ders işlemeye uygundur.
Okulun Fiziki Ortamı 39. Okulda masa, sandalye, sıra, mobilya vb. eşyanın yerleşim biçimi (ergonomi) güzeldir.
Okulun Fiziki Ortamı 40. Okulun içi ve dışı temizdir.
Okulun Kantin, Yemekhane ve Yatakhaneleri (varsa) 41. Okul kantininde satılan malzemeler kaliteli ve güvenilirdir.
Okulun Kantin, Yemekhane ve Yatakhaneleri (varsa) 42. Okul kantininde satılan gıda ürünleri sağlıklıdır.
Okulun Kantin, Yemekhane ve Yatakhaneleri (varsa) 43. Okulun yemekhanesi temiz ve yemekleri güzeldir.
Okulun Kantin, Yemekhane ve Yatakhaneleri (varsa) 44. Okulun yatakhanesi temiz, sağlıklı ve rahattır.
Sosyal ve Kültürel ve Sportif Faaliyetler 45. Okulda yeterince sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir.
Sosyal ve Kültürel ve Sportif Faaliyetler 46. Okulda yeterince sportif faaliyetler düzenlenmektedir.
Sosyal ve Kültürel ve Sportif Faaliyetler 47. Düzenlenen bu faaliyetlere katılımda herkese fırsat tanınmaktadır.
Sosyal ve Kültürel ve Sportif Faaliyetler 48. Düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri beğeniyorum.
Değerlendirme,Ödül, Teşekkür ve Takdir Belgeleri 49. Öğrenci başarıları değerlendirilirken (Not Verme, Karne vb.) objektif kriterler geçerlidir.
Değerlendirme,Ödül, Teşekkür ve Takdir Belgeleri 50. Okulda her türlü ödüllendirme objektif kriterlere göre yapılır.
Olumlu Davranış Kazanma ve Eğitim 51. Çocuklarımız okulda, Atatürk’ü ve diğer devlet büyüklerini daha iyi tanımaktalar ve onlara sevgileri artmaktadır.
Olumlu Davranış Kazanma ve Eğitim 52. Çocuklarımız okulda milli ve manevi değerlerini öğrenebilmektedir.
Olumlu Davranış Kazanma ve Eğitim 53. Çocuklarımız okulda Cumhuriyetin temel niteliklerini tanımakta, Demokratik tutum ve davranışlar kazanmaktadırlar.
Olumlu Davranış Kazanma ve Eğitim 54. Çocuklarımız okulda temel ahlâki kuralları öğrenebilmektedir.
Olumlu Davranış Kazanma ve Eğitim 55. Okulda çocuklarımız olumlu bir kişilik kazanabilmektedirler.
Olumlu Davranış Kazanma ve Eğitim 56. Okulda öğrencilere yönelik yapılan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri yeterlidir.
Olumlu Davranış Kazanma ve Eğitim 57. Çocuklarımızın gelişim süreci ile ilgili yeterli bilgi alabiliyoruz.