LGS Hazırlık Programımız

LGS Hazırlık Programımız

AtakentPlus-Akademik Etüt

Haftiçi öğretmen gözetiminde okul içi müfredat derslerinin yapılan ek çalışmalardır.

AtakentPlusBOS(Başarı Odaklı Sınav) Hazırlık Programı

Öğrencilerimizin Sınav başarısına yönelik yapılan Belirli bir plan ve program dâhilinde gerçekleştirilen ders, etüt, birebir, akşam etütleri, tarama sınavları, deneme sınavları ve mesleki rehberlik odaklı çalışmaların bütünüdür.