AtakentPLUSRehberlik Odaklı Öğrenci Tanıma Programı

AtakentPLUSRehberlik Odaklı Öğrenci Tanıma Programı

• Öğrenme Stilleri Testi
• Çoklu Zekâ Testi
• Başarıya Etki Eden Faktörler
• Kime Göre Ben Neyim?
• Sosyometri Testi
• D-2 Dikkat Eksikliği Testi
• Burdon Dikkat Testi
• Sınav Kaygısı Ölçeği
• Mesleki Yönelim Test