Akademik Takvim

 • Ramazan Bayramı Tatili : 12, 13, 14, 15 Mayıs 2021 tarihlerinde olup 3,5 gündür.
 • Kurban Bayramı Tatili: 19-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında olup, 4,5 gündür. Bu tatil
  2020-2021 ders yılı dışında kalmaktadır.
 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs
  Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında öğrenciler okuldaki törenlere katıldıkları için
  bu resmi tatil günleri işgünü olarak sayılmaktadır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin çalışma takvimine dair 15
  inci Maddesinin birinci fıkrası hükümleri doğrultusunda; “Ders yılı iki döneme ayrılır ve her
  dönemde bir ara tatil yapılır. Ders yılının başlaması, yarıyıl tatili, ara tatiller ile yaz tatili ve ders
  kesimi tarihleri Bakanlıkça duyurulur. Ders yılının 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak
  180 inci iş gününün hafta arasına rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi, haftanın son
  iş gününe kadar uzatılır. Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar
  okulun açık bulunduğu günlerle öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî ve mahallî bayram
  günleri sayılarak hesaplanır. Bu tarihler göz önünde bulundurularak millî eğitim
  müdürlüklerince hazırlanacak çalışma takvimi valilik onayı ile yürürlüğe konur.”
 • Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin
  çalışma takvimine dair 5 inci Maddesinin birinci fıkrasına göre; “Okul öncesi eğitim ve
  ilköğretim kurumlarında ders yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır.”
 • Öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme
  kayıplarına ilişkin Eğitim Programı, 2020-2021 ders yılı ile ilişkilendirilmiş ve bu eğitim ve
  öğretim yılının bir parçası olarak planlanmıştır.