Ata-Club

Ata-Club

Saygıdeğer velilerimiz ve öğrencilerimiz, hafta içi öğrencilerimizin kabiliyet ve istekleri doğrultusunda çeşitli ilgi ve mülakat ve tanıtım süreçlerinden geçtikten sonra düzenlenen kulüplerimiz öğrencilerimizin akademik süreçlerin dışında kendilerini gerçekleştirmeleri için düzenlenen ders saatleridir. Öğrencilerimiz istekleri doğrultusunda aşağıda örnek olarak kulüplerden bir tanesini seçer veya en az on kişi olan öğrenci istedikleri kulüpleri açabilirler.
Atakent Okullarında öğrencilerimizin insan haklarına saygı duyabilme, kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme, çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme, kendine ve çevresindekilere güven duyabilme, planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme, girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme, bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme, aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme, bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme, grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına yardımcı olur.
Her öğrencimizin kendine uygun kulüp faaliyetinin hangisi olacağı ile ilgili aşağıdaki öğretmenlerimiz öğrencilerimizi çeşitli süreçlerden geçireceklerdir.
Öğrencilerimiz, Görsel Sanatlar Öğretmenimiz, Müzik Öğretmenimiz, Beden Eğitimi Öğretmenimiz ve Rehber Öğretmenlerimizin çeşitli süreçlerinden geçirilerek her yılın Ekim Ayının ilk haftası içerisinde kendi yeteneklerine en uygun kulüplerde yerlerini alacaklardır.
Her öğrencimiz aşağıdaki süreçlerden geçirilecektir:
1. Ön Görüşme ve Mülakat
2. Anket
3. Yetenek Belirleme Testleri
4. Uygulama
5. Çizim Yaptırma
6. Bedensel Yeterlilik Testleri
7. Gözlem
Psiko-sosyal Gelişim Evrelerine göre öğrencilerimiz her bir üst sınıf düzeyine geçtiğinde içinde yer alacağı kulüp etkinlikleri de farklılaşmaktadır.
5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf
Kitap Kulübü, Ekoloji Kulübü, Klasik Otomobiller Kulübü, Satranç Kulübü,
Tiyatro Kulübü, Sağlık Kulübü, Geleneksel Sanatlar Kulübü, Türk Müziği Kulübü,
Bilgisayar Kulübü, Folklor Kulübü, Yöresel Yemekler Kulübü, Gezi Kulübü,
Sinema Kulübü, Fotoğrafçılık Kulübü