Uluslararası KentMOD İlk Program

Uluslararası KentMOD İlk Program

UluslararasıKentMOD ilk Program

Uygulanacak Eğitim Modeli: Uluslararası KentMOD İlk Program
1.Eğitim Bölümü
a. Öğretim Biçimlerimiz
b. Öğrenim Biçimlerimiz
2.Eğitim Bölümü
a. Konsept
b. Davranış
3. Eğitim Bölümü
a.Fiil
4-Eğitim Bölümü
a.Sergi
5. Eğitim BölümüKentMOD İlk Programda tanımlanmış 6 Ders
a. Dil Bilgisi
b. Sosyal Bilgisi
c. Matematik Bilgisi
d. Sanat Bilgisi
e. Beden Toplum Ve Kişisel Eğitim
6. Eğitim Bölümü
a. Dünyamızı Paylaşma
b. Ben Kimim?
c. Zaman Ve Mekân Bilinci
d. Kendimizi İfade Etme Yeteneği
e. Dünyamızın İşleyişi
f. Kendimizi Yönetme Biçimimiz
7. Eğitim BölümüUlusal Bilinç
8. Eğitim BölümüUluslararası Bilinç

1. Eğitim Bölümü
a. Öğretim Biçimlerimiz:
• Öğrenene odaklanır
• Öğretim ve öğrenime yönelik etkili yaklaşımlar geliştirir.
• Küresel bağlamlarda işe yarar.
• Müfredat içeriği önemlidir; geniş ve dengeli kavramsal ve bağlantılı bir içerik sunar

b. Öğrenim Biçimlerimiz
• Öğrencilerin akademik ve sosyal ve duygusal esenliğini sağlamayı hedefler
• Öğrencilerin bağımsızlıklarını geliştirmeyi ve kendi öğrenimleri için sorumluluk almayı teşvik eder.
• Öğrencilerin dünyayı anlama ve onunla uyum içerisinde olma çabalarını destekler.
• Öğrencilerde uluslararası bilincin gelişip zenginleşeceği kişisel değerler edinmelerini sağlar.
• Ölçme ve Değerlendirme Envanterleri ile öğrencinin kendini öğrenmelerini etkileyen süreçler ölçülür.
2. Eğitim Bölümü
a. Konsept
• Öğrenen öğrenciler öğrenenler olarak rolleri ve sorumlulukları hakkında kavramsal düşünmeye başlarlar.

b. Davranış
• Öğrenen öğrencilerin davranış gelişimleri araştıran-sorgulayan, bilgili, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan özgüven ve empatisi yüksek bireylere doğrudur.
3. Eğitim Bölümü
a. Fiil
• Öğrenciler toplumun fayda odaklı, duyarlı bireyleri olarak başkalarının yaşamlarında ve çevre üzerinde olumlu bir fark yaratmaya çabalayan eylemleridir
4 Eğitim Bölümü
a. Sergi:
• Öğrencilerin kendi öğrenimlerine ilişkin bağımsız ve sorumlulukla hareket edebildiklerini göstermeleri için heyecan verici bir fırsat sunar.

5-Eğitim Bölümü Uluslararası AtaMOD Ana Programında tanımlanmış 6 Ders
a. KentMod-Dil Bilgisi
b. KentMod-Sosyal Bilgisi
c. KentMod-Matematik Bilgisi
d. KentMod-Sanat Bilgisi
e. KentMod-Beden Toplum Ve Kişisel Eğitim

6. Eğitim Bölümü
a. Dünyamızı paylaşma
• Tükenecek kaynakları diğer insanlar ve canlılarla paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklara dair sorgulamalar; toplulukların içindeki ve aralarındaki ilişkiler; eşit fırsatlara erişim; barış ve çatışma çözümleri
b. Ben kimim?
• Benliğin doğasına yönelik sorgulamalar; inançlar ve değerler; kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık ve spor; aileler, arkadaşlar, topluluklar, sanatlar ve kültürler dâhil olmak üzere insan ilişkileri; insan olmanın anlamı
c. Zaman ve mekân bilinci
• Mekân ve zaman içerisindeki yerimize yönelik sorgulamalar; kişisel geçmişler; evler ve yolculuklar; insanın icatları, keşifleri ve göçleri; yerel ve küresel açılardan bireylerin ve medeniyetlerin arasındaki ilişkiler ve bağlantılar.
d. Kendimizi ifade etme yeteneği
• Fikirleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları ve değerleri nasıl keşfedip ifade ettiğimize dair sorgulamalar; yaratıcılığımızı artırma ve keyfini sürme yollarımız; estetik anlayışımız.
e. Dünyamızın işleyişi
• Doğal dünyaya ve yasalarına dair sorgulamalar, doğal dünya(fiziksel ve biyolojik) ve insan toplulukları arasındaki etkileşim; insanların bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi
f. Kendimizi yönetme biçimimiz
• İnsan yapımı sistemler ve topluluklar arasındaki bağlantılara dair sorgulamalar; kurumların yapısı ve işleyişi; toplumsal karar alma; ekonomik faaliyetler ve bunların insan ile çevre üzerindeki etkisi
7. Eğitim Bölümü
Ulusal Bilinç
• Yerel Değerler Eğitimi
8 Eğitim Bölümü
Uluslararası Bilinç
• Ulusal Değerler Eğitimi