KentMODRehberlik Odaklı Öğrenci Tanıma Programı

KentMOD Rehberlik Odaklı Öğrenci Tanıma Programı

* WISC-R Testi

* Öğrenme Stilleri Testi

* D-2 Dikkat Eksikliği Testi

* Çoklu Zekâ Testi

* Burdon Dikkat Testi