KentMODPedagojik Eğitim Modeli

KentMOD Pedagojik Eğitim Modeli

* Yapılandırmacı Yaklaşım

* Çoklu Zekâ Yaklaşımı

* Tam Öğrenme Yaklaşımı