KentMOD-LET İngilizce Eğitim Modeli

KentMOD-LET İngilizce Eğitim Modeli

* Seeing-Görme

* Listening-İşitme-Müzik Odaklı Öğrenme

* Writing-Yazma

* Speaking-Konuşma

* Presenting-Sunum Yapma

* Traveling-Gezi Yapma

* Activity-Sosyal Etkinlik

* Responsibility-Sosyal Sorumluluk

* Extra Work-Ek Çalışmalar

* Subilimine Kelime Öğrenme Aktiviteleri

* Film Saati Aktiviteleri

* Öğretmenlere İngilizce Eğitimi

* Velilere İngilizce Eğitimi

1-Seeing-Görme•

* Her dersin sonunda o derse ait on sorudan oluşan görsel tabanlı bir test yaparsınız. Duyarak öğrendiğiniz kelime/kalıp ve cümlelerin temsili görsellerini test boyunca görür, böylelikle görsel hafızanıza da yerleştirmiş olursunuz. Her ders sonrası yapacağınız görsel test, bir sonraki dersi dinlerken de görsel hafızanızı devreye sokar. Böylece dersi dinlerken hem işitsel hem görsel hafızanızı kullanabilirsiniz. Bu da dersler ilerledikçe öğrenim hızınızı arttırır. Her ders bir önceki derste olduğundan daha hızlı ve daha kalıcı öğreniyor hale gelirsiniz.

2-Listening-İşitme•

* Öğretmen bir metni 3 değişik hızda okur. Birincide normal hızda okunur ve öğrenciler dinler ve anlamaya çalışır. İkincide cümle cümle okunur ve yazdırılır. Üçüncüde normal okunur ve öğrenciler kontrol ederler.

3-Writing-Yazma•

* Dilbilgisi/Gramer kurallarının adım adım keşfedilmesidir. Böylece hem yapı hem de anlamı bağlamdan çıkarılır. Öğrencilere kurallar söylenmektense yönlendirme yoluyla ne kadar anladıklarını rahatlıkla görebiliriz.

4-Reading-Okuma•

* Bir okuma parçasından, bir oyundan ya da bir diyalogdan bölüm olabilir. Öğrenciler metni telaffuzlarını geliştirmek amacıyla farklı ruh halleriyle (mutlu, üzgün, kızgın vs.) okuyabilirler.

* Bu sesli okuma, 2 şekilde yapılır. Birincide, fon müziği eşliğinde öğretmen tarafından dramatize edilerek yavaş bir şekilde okunur. İkincisinde, yine fon müziği eşliğinde öğrencilerin gözleri kapalı olarak (bunun amacı öğrencinin mimiklerden ziyade telaffuzu odaklanması ve vurguları dinlemesidir), öğretmen tarafında normal bir hızla okunur.

5-Speaking-Konuşma•Presenting-Sunum Yapma

* Herhangi bir etkinliğin iletişimsel olması için bir bilgi veya düşünce boşluğunun bulunduğu aktiviteler oluşturulur. Başkalarının o konuda ne düşündüğü veya bildiği böylece karşılıklı soru-cevap şeklinde keşfedilir.

* Öğretmen, öğrenciler hakkında bireysel sorular sorar. Aynı şekilde öğrenciler kendi sınıf arkadaşları hakkında da bireysel sorular sorup cevaplayabilirler.
Sunum tekniğinde konu, yer veya amaç öğrenci ve öğretmen işbirliğiyle seçilir. Diğer öğrencilerin kendi tecrübelerini ve fikirlerini paylaşabilecekleri bir diyalog ortamı oluşturulup Bu sayede öğrenciler arasında ortak bir öğrenme ve öğretme platformu sağlamış olursunuz. Soru sormak hem sunumunuzu canlı tutar, hem öğrencilerinizin konuyu ne kadar anladığı hakkında size bilgi verir. Ayrıca öğrencileri düşündürecek cevabı açık sorular (rhetorical question), öğrencilerin el kaldırarak evet/hayır ile cevaplayabileceği sorular veya kısa eğlenceli oyunlar üzerinden onların katılımlarını sağlayabilirsiniz.

6-Traveling-Gezi Yapma• Activity-Sosyal Etkinlik•

* Yıl içerisinde periyodik takvimlerde düzenlediğimiz gezilerle İngilizce eğitimi sınıfın sınırları dışına çıkarıyor, öğrenmeyi çok daha kolay ve eğlenceli hale getiriyoruz.

* Uzman eğitim kadromuzun desteğiyle LET eğitim içeriğimizi desteklemek üzere planladığımız gezilerimiz hem dünya bakışınıza yepyeni zenginlikler katacak hem de dili etkin bir biçimde konuşmayı ilerletmiş olacaksınız.

Drama çocukların okulda öğrendikleri basit ve mekanik dili, kişiliklerini de katarak bir oyun ve mesajı canlı halde sunmalarıdır. Konuşmaya teşvik edicidir. Olumlu davranışlar kazandırma ve duygu paylaşımı içinde kullanılabilir. LET-Dramada çocuklar rol yapabilirler veya kukla vb. eşyalar kullanabilirler.

7-Responsibility-Sosyal Sorumluluk•

* Dersin içeriği, büyük ölçüde katılıma, grup çalışmasına ve öğrencilerin deneyimleri üzerine yapılacak tartışmalara dayanır. Deneyimsel ve katılımcı öğrenme modelleriyle yürütülen derste, öğrencilerin birbirlerinden ve sivil toplumda aktif olan kişi ve kurumlardan öğrenebilecekleri olanaklar yaratılmaya çalışılır. Dönem sürecinde dersin ilk bölümünde demokrasi, sivil toplum, gönüllülük/aktif yurttaşlık, insan hakları, gençlik ve sosyal haklar konusunda yapılan çeşitli uygulama ve tartışmaların ardından, çoğunlukla ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılım ve katkılarıyla çocuk hakları, kadın hakları/toplumsal cinsiyet, çevre hakkı gibi konularda atölyeler gerçekleştirilir ve son bölümde öğrencilerin gruplar halinde proje döngüsü yönetimi adımları çerçevesinde çalışarak hayata geçirebilecekleri İngilizce yazılmış bir sosyal sorumluluk projesi taslağı oluşturmaları beklenir.

8-Extra Work-Ek Çalışmalar•

* Şarkılar motive edicidirler. Dilin istenilen şekilde kullanılmasını sağlar. Dilin hatırlanabilir olmasına yardım eder. Nakaratlarıyla tekrar edilebilir özellikleri vardır. Kısa şarkılar ve tekerlemeler ritmik kısa şiirlerdir. Tekrar ve pekiştirme için elverişlidir. Atasözleri, şarkı ve tekerleme ezberleme eğlenceli olabiliyor. Film izleme saatleri, yabancı dilde gazete ve dergi okuma egzersizleri.