İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM DERS ÇİZELGELERİ ÜZERİNE

Ders çizelgelerinin düzenlenmesi geç kalınmış olan bir çalışmadır. Kasım ayında toplanacak olan 18. Milli Eğitim Şurasının konusu bu olmalıdır.

TTK Başkanıyken 4. ve 5. sınıflardaki beden eğitimi dersinin saatini birden ikiye çıkarmıştık. Bu yeterli değil, 6, 7 ve 8. Sınıflarda 1 saat olan Beden Eğitimi dersi de 2 saate çıkarılmalıdır.

Altıncı, Yedinci ve Sekizinci sınıflarda sunulan Teknoloji ve Tasarım Dersi programı da aynı ölçüde gözden geçirilmeli ve haftalık ders çizelgesinde 2 saat olan bu ders 1 saate indirilmelidir. Aynı şekilde 6.,7. ve 8. sınıflarda okutulan 2’şer saatlik din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi de 1’er saate düşürülebilir.

Ortaöğretim için uzun yıllardır izlenen alan ayrışmasına dayalı yapı terk edilmelidir. Ortaöğretimin 9. sınıfı zaten ortak sınıftır. Aynı şekilde 10. sınıf da ortak olmalıdır. Bu şekilde ortaöğretimi tamamlayan öğrenciler dil, sosyal, fen, matematik olmak üzere bütün bilim dallarında belli bir alt yapıyı kazanmış olurlar. Ortak program devam etmekle birlikte alanlara göre belli oranlarda ayrışma 11. ve 12. sınıfta olmalıdır. 11. ve 12. sınıflara devam eden lise öğrencilerinin modüler sisteme göre eğitim veren meslek liselerinden belirli modülleri alabilmeleri sağlanmalıdır.

Yeni hazırlanan ortaöğretim fizik, kimya, biyoloji programlarının layıkıyla uygulanabilmesi için 11, ve 12. sınıflarda bu derslere ayrılan 3’er saatin 4’er saate çıkarılması gerekmektedir.

2007-2008 öğretim yılı başlamadan Tarih dersinin bütün lise programlarının 10. sınıfında okutulduğu halde Fen liselerinin 10. sınıflarında sunulmadığını fark etmiş ve bu dersin 10. Sınıflarında da okutulması yönünde karar almıştık.  Aynı çelişki Coğrafya dersi için de geçerlidir. Bu çerçevede Fen Liselerinin 10. Sınıfında Tarih gibi Coğrafya dersinin de 2 saat zorunlu olması gerekmektedir.

Fen v e Sosyal Bilimler Liseleri için 2007 yılında 10. sınıflar için bir saatlik Araştırma Teknikleri ve İstatistik adlı bir ders koymuştuk. Uygulama başlar başlamaz çok verimli sonuçlar elde ettiğimiz bu ders daha sonra anlamsız bir şekilde kaldırıldı Bu dersin tekrar konması gerekir.

 

Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN
Talim ve Terbiye Kurulu Eski Başkanı

 

Kategoriler: