• Sevgi
 • Saygı
 • Empati
 • Özgüven
 • Etik
 • Dürüstlük
 • İşbirliği ve sorumluluk
 • İnovasyon
 • Yaratıcılık
 • Adalet
 • Ülkemize faydalı birey olma
 • Duygu ve düşüncelerini içselleştirmiş ve davranışa dönüştürmüş bireyler yetiştirmek