Eğitim Felsefemiz

ATAKENT EĞİTİM KURUMLARI

Türkiye’de ve dünyada öğrenci eğitimleri genellikle bütüncül bir anlayışla kurgulanmaz.

Eğitimin bir tarafına ağırlık verilirken diğer alanlarla ilgili boşluklar ve eksiklikler meydana gelir. Eğitim her öğrencinin aynı dilde farklı özelliklerinin farkına varıp alfabenin tamamını doğru oluşturmak ile başlayan bir yolculuktur. Bu yolculukta herkes aynı alfabede aynı dili konuşuyor olsa bile, her birinin anlamak ve anlatmak istediği taşıdığı duygu ve düşünce farklıdır. Çağımızın çocukları geleceğimizin sahibi öğrencilerin her birinin farklı gördüğümüz özelliklerine ve duygu ve düşüncelerine yakın hisler uyandırarak eğitim öğretimde ki farklılığı ortaya çıkarmak amacındayız.

Bazı kurumlar geçmişe takılıp kalarak şimdi ve gelecekle ilgili eksiklikleri oluşturur, bazı kurumlar ise gelecekle uğraşırken geçmişten ve şimdiden kopar. İşte bu ,eksikliklerin oluşmasına ve hayatın ve eğitimin  tamamlanmaması anlamına gelir. Aslında eğitim tüm doğru ve bilinenlerin toplamında ortaya çıkan ve sonucunda öğrencilerin gözündeki parıltıyı hisseden öğretmenin öğrencisi ile başarmış olduğu işlerin toplamıdır. Geleceğimizin mimarı günümüz çocuklarının akıl yürütme işlevleri kendi kapasitelerinde gizlidir. Sorgulayan,düşünen kendi fikirlerini savunabilen eğitim ve öğretim düzeyi geleceğimize yönelik gelişmiş çocuklarımızın artmakta olan oranı doğrultusunda daha iyi ve güzel bir dünya bizleri bekliyor olacaktır.

Bizler Atakent eğitim kurumları olarak, bütüncül bir anlayışla çocuklarımızın dna sına uygun geçmişle irtibatlı şimdiyi ıskalamayan ve gelecek projeksiyonu olan, eğitimi bir bütün olarak yapılandırıp dünya eğitimine katkı sağlamak için var olan ve var olacak bir eğitim öğretim kurumuyuz.

  EĞİTİM PSİKOLOJİK, SOSYOLOJİK VE PEDAGOJİK BİR BÜTÜNDÜR

Bu bütünün parçaları

Geçmiş, şimdi ve gelecektir

Ata geçmişimiz

Atakent şimdimiz.

Kent ve çocuklar geleceğimizdir

İşte biz Atakent eğitim kurumları olarak

Atalarımızın, atamızın geçmiş birikimlerinden faydalanarak gelecek için şimdi öğrenci yetiştiriyoruz

 

  EĞİTİM PSİKOLOJİK, SOSYOLOJİK VE PEDAGOJİK BİR BÜTÜNDÜR

Bu bütünün parçaları

Aile, öğretmen ve öğrencidir

İşte biz

Samimi, içten, güler yüzlü, öğreten, öğrencilerini düşünen, yaratıcı, kalbi her an öğrencileri için pır pır atan, olumsuzlukları çözen,

Kıymet veren, becerikli tecrübesini her yıl daha fazla

Öğrenerek artıran rol model

İletişimi mükemmel

Öğrenir aktif öğreten

Yaşayarak, yaparak öğreten

Öğrencisinin derdini kendide dert edinen ve çözümlemeye çalışan

Öğrenci merkezli

Sevgi dolu öğretmenlerimizle ailelerimizi ve öğrencilerimizi eğitiyoruz

 

 EĞİTİM PSİKOLOJİK, SOSYOLOJİK VE PEDAGOJİK BİR BÜTÜNDÜR

Bu bütünün parçaları

Zihinsel

Fiziksel

Psikolojik

Akademik

Bilimsel

Sanatsal

Evrensel gelişim süreçleridir.

İşte biz Atakent eğitim kurumları olarak eğitimin bütün paydaşlarını bu gelişim süreçlerine göre belirlemekteyiz

 

 EĞİTİM PSİKOLOJİK, SOSYOLOJİK VE PEDAGOJİK BİR BÜTÜNDÜR

 

Bu bütünün parçaları

Hayat, mutluluk ve başarıdır

İşte biz Atakent eğitim kurumları olarak hayat mutluluk ve başarı için

Kendini gerçekleştiren

Özgün düşünceye sahip

Sorgulayan, merak eden

Mutlu olmak için becerilerini geliştiren

Başarılı olmak için çabasarf eden

Eleştireldüşünceye sahip

inovatif düşünen

Karmaşık problemleri çözme yeteneğine sahip

Eleştirel düşünme ve müzakere becerileri olan

Evrensel kişiliğe kavuşmuş

Yaratıcı, işbirlikçi

Duygusalzekâ gelişmiş

Bilişsel esneklik

 

Duygusuna sahip öğrencileri geleceğe hazırlıyoruz.

Atakent eğitim kurumları her yaş grubu öğrenciyi dna sına uygun bütüncül bir eğitimle hayatını mutlu yaşatır.