AtaMega

ATAKENT EĞİTİM KURUMLARI

 

ATA-MEGA

ATAKENT MESLEKİ EĞİTİM VE GELİŞİM AKADEMİSİ

YAPI

Ata-Mega, Atakent Eğitim Kurumları Yönetim Kurulana bağlı olarak çalışan bir birimdir. Bu birim faaliyetlerini bir Başkanın idaresinde gerçekleştirir. Ata-Mega başkanın dışında her bir okulu temsil eden üyelerden oluşmaktadır.  Ata-Mega en az ayda bir kez toplanır.

İŞLEYİŞ

Ata-Mega, Atakent Eğitim kurumlarında öğretmen ve idarecilerim mesleki gelişimleri ile ilgili tedbirler alır ve faaliyetler yapar. Faaliyetlerin yıllık ve dönemsel ve aylık olarak gerçekleştirilmesi esastır.

FAALİYETLER

 

PLANLAR

Uzun Vadeli Planları

Yıllık Planlar

Dönem Planları

Aylık Planlar

 

 

EĞİTİMLER

İE Eğitim ve Öğretmenlik Tecrübe Okulu

Atakent Öğretmen Eğitimleri-Online

Öğretmenlik Alan Bilgisi Eğitimi

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Eğitimi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehber Öğretmenlik Eğitimi

Yaşam Boyu Öğrenme Eğitimleri

 

 

ARAŞTIRMALAR

İhtiyaç Analizi

Eğitim Değerlendirme

Etki Analizi

 

 

 

UYGULAMA

Ata-Mega

 • Atakent Okullarının tamamı için büyük seminerler-konferanslar düzenler

 

 • Atakent Okullarının her biri için;
 1. Yaz döneminde eğitim-öğretim yılına hazırlık amacıyla iki adet seminer ve konferans düzenler
 2. Güz döneminde iki adet seminer-konferans düzenler
 3. Bahar döneminde iki adet seminer konferans düzenler

 

 • Atakent Okullarının Mesleki Eğitim ve Geliştirme çalışmaları için ihtiyaç analizi ve sonuç değerlendirme amacıyla araştırmalar yapar.

 

 • Mesleki Eğitim ve Gelişme Sürecinin Boyutları

 

 1. Bireysel
 2. Gurup
 3. Kurumsal

 

 • Eğitim Çalışmalarının Amaçları

 

 1. Yetiştirme
 2. Geliştirme
 3. Olgunlaştırma

 

ATA-MEGA SÜREÇ TAKİP MODELİ

 

1

Bilginin Kazanılması

2

Bilginin Yayılması

3

Bilginin Çözümlenmesi

4

Örgütsel Hafızaya Alınması