AtaMega

ATAKENT EĞİTİM KURUMLARI

ATA-MEGA

ATAKENT MESLEKİ EĞİTİM VE GELİŞİM AKADEMİSİ

PROF. DR. İRFAN ERDOĞAN

19 AĞUSTOS 2020

 • YAPI

  Ata-Mega, Atakent Eğitim Kurumları Yönetim Kurulana bağlı olarak çalışan bir birimdir. Bu birim faaliyetlerini bir Başkanın idaresinde gerçekleştirir. Ata-Mega başkanın dışında her bir okulu temsil eden üyelerden oluşmaktadır.  Ata-Mega en az ayda bir kez toplanır.

 • YAPI

  Ata-Mega, Atakent Eğitim Kurumları Yönetim Kurulana bağlı olarak çalışan bir birimdir. Bu birim faaliyetlerini bir Başkanın idaresinde gerçekleştirir. Ata-Mega başkanın dışında her bir okulu temsil eden üyelerden oluşmaktadır.  Ata-Mega en az ayda bir kez toplanır.

 • İŞLEYİŞ

  Ata-Mega, Atakent Eğitim kurumlarında öğretmen ve idarecilerim mesleki gelişimleri ile ilgili tedbirler alır ve faaliyetler yapar. Faaliyetlerin yıllık ve dönemsel ve aylık olarak gerçekleştirilmesi esastır.

 • FAALİYETLER
 • PLANLAR
  • Uzun Vadeli Planları
  • Yıllık Planlar
  • Dönem Planları
  • Aylık Planlar
 • PLANLAR
  • İE Eğitim ve Öğretmenlik Tecrübe Okulu
  • Atakent Öğretmen Eğitimleri-Online
  • Öğretmenlik Alan Bilgisi Eğitimi
  • Öğretmenlik Meslek Bilgisi Eğitimi
  • Psikolojik Danışmanlık ve Rehber Öğretmenlik Eğitimi
  • Yaşam Boyu Öğrenme Eğitimleri
 • ARAŞTIRMALAR
  • İhtiyaç Analizi
  • Eğitim Değerlendirme
  • Etki Analizi
 • UYGULAMA

  Ata-Mega

Atakent Okullarının tamamı için büyük seminerler-konferanslar düzenler

  Atakent Okullarının her biri için;
 • Yaz döneminde eğitim-öğretim yılına hazırlık amacıyla iki adet seminer ve konferans düzenler
 • Güz döneminde iki adet seminer-konferans düzenler
 • Bahar döneminde iki adet seminer konferans düzenler

Atakent Okullarının Mesleki Eğitim ve Geliştirme çalışmaları için ihtiyaç analizi ve sonuç değerlendirme amacıyla araştırmalar yapar.

  Mesleki Eğitim ve Gelişme Sürecinin Boyutları
 • Bireysel
 • Gurup
 • Kurumsal
  Eğitim Çalışmalarının Amaçları
 • Yetiştirme
 • Geliştirme
 • Olgunlaştırma
  ATA-MEGA SÜREÇ TAKİP MODELİ
 • Bilginin Kazanılması
 • Bilginin Yayılması
 • Bilginin Çözümlenmesi
 • Örgütsel Hafızaya Alınması