Uluslararası AtaMOD Ana Program

Uluslararası AtaMOD Ana Program

UluslararasıAtaMODAna Program

Uygulanacak Eğitim Modeli: Uluslararası AtaMOD Ana Program

1. EĞİTİM BÖLÜMÜ

Öğretim Biçimlerimiz:

* Öğretmeye odaklanır

* Öğretim ve öğrenime yönelik etkili yaklaşımlar geliştirir.

* Küresel bağlamlarda işe yarar.

* Müfredat içeriği önemlidir; geniş, dengeli, kavramsal ve bağlantılı bir içerik sunar

* (Öğretmenlerimiz Ve Yöneticilerimiz Eğitilecek)

Öğrenim Biçimlerimiz

* Öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal esenliğini sağlamayı hedefler

* Öğrencilerin bağımsızlıklarını geliştirmeyi ve kendi öğrenimleri için sorumluluk almayı teşvik eder.

* Öğrencilerin dünyayı anlama ve onunla uyum içerisinde olma çabalarını destekler.

* Öğrencilerde uluslararası bilincin gelişip zenginleşeceği kişisel değerler edinmelerini sağlar.

* (Velilerimiz eğitilecektir.)
2.EĞİTİM BÖLÜMÜ

Konsept

* Öğrenen öğrenciler öğrenenler olarak rolleri ve sorumlulukları hakkında kavramsal düşünmeye başlarlar.

Davranış

* Öğrenen öğrencilerin davranış gelişimleri araştıran-sorgulayan, bilgili, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, öz güveni ve empatisi yüksek bireylere doğrudur.

3. EĞİTİM BÖLÜMÜ

Fiil

* Öğrenciler topluma fayda odaklı, duyarlı bireyler olarak başkalarının yaşamlarında ve çevre üzerinde olumlu bir fark yaratmaya çabalayan eylemleridir.

4.EĞİTİM BÖLÜMÜ

Sergi:

* Öğrencilerin kendi öğrenimlerine ilişkin bağımsız ve sorumlulukla hareket edebildiklerini göstermeleri için heyecan verici bir fırsat sunar.
5-EĞİTİM BÖLÜMÜ Uluslararası AtaMOD Ana Programında tanımlanmış 6 Ders

AtaMod Dil Bilgisi

AtaMod Sosyal Bilgisi

AtaMod Matematik Bilgisi

AtaMod Sanat Bilgisi

AtaMod Beden Toplum Ve Kişisel Eğitim

6. EĞİTİM BÖLÜMÜ

a. Ben kimim?

* Benliğin doğasına yönelik sorgulamalar; inançlar ve değerler; kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık; aileler, arkadaşlar, topluluklar ve kültürler dâhil olmak üzere insan ilişkileri; haklar ve sorumluluklar, insan olmanın anlamı

b. Dünyamızı paylaşma

* Tükenecek kaynakları diğer insanlar ve canlılarla paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklara dair sorgulamalar; toplulukların içindeki ve aralarındaki ilişkiler; eşit fırsatlara erişim; barış ve çatışma çözümleri
c. Zaman ve mekân bilinci

* Mekân ve zaman içerisindeki yerimize yönelik sorgulamalar; kişisel geçmişler; evler ve yolculuklar; insanın icatları, keşifleri ve göçleri; yerel ve küresel açılardan bireylerin ve medeniyetlerin arasındaki ilişkiler ve bağlantılar.

d. Kendimizi ifade etme yeteneği

* Fikirleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları ve değerleri nasıl keşfedip ifade ettiğimize dair sorgulamalar; yaratıcılığımızı artırma ve keyfini sürme yollarımız; estetik anlayışımız.

e. Dünyamızın işleyişi

* Doğal dünyaya ve yasalarına dair sorgulamalar, doğal dünya(fiziksel ve biyolojik) ve insan toplulukları arasındaki etkileşim; insanların bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi

f. Kendimizi yönetme biçimimiz

* İnsan yapımı sistemler ve topluluklar arasındaki bağlantılara dair sorgulamalar; kurumların yapısı ve işleyişi; toplumsal karar alma; ekonomik faaliyetler ve bunların insan ile çevre üzerindeki etkisi

7. EĞİTİM BÖLÜMÜ

Ulusal Bilinç

* Yerel Değerler Eğitimi

8. EĞİTİM BÖLÜMÜ

Uluslararası Bilinç

* Ulusal Değerler Eğitimi