AtaMOD Pedagojik Eğitim Modeli

AtaMOD Pedagojik Eğitim Model

* Yapılandırmacı Yaklaşım

* Çoklu Zekâ Yaklaşımı

* Tam Öğrenme Yaklaşımı