AtaPoint

Yemekhane

“OECD tarafından açıklanan veriler 15 yaşındaki gençlerin ortaklaşa, yani takım halinde problem çözebilme becerisini ölçüyor: Gençler kendilerinden farklı olanlarla takım kurabiliyor mu? Kendine benzemeyenleri dinleyebiliyorlar mı? Bireysel olarak değil takım halinde ortak bir hedefe koşabiliyorlar mı? Bu sorulara yanıt arayan araştırma toplam 52 ülke ve ekonomide gerçekleştirilmiş. Durum bizim açımızdan hiç de iç açıcı değil. Türkiye 32 OECD Ülkesi arasında açık ara en sondan beşinci sıralamada yer alıyor. İnsan bu verilere bakınca Anadolu’nun kadim imece kültürünün ne olduğunu nereye gittiğini merak ediyor. Çocuklarımıza bu yüzyılda dünya ile rekabet edebilecekleri 21. yüzyıl becerilerini kazandırmazsak bizim çocuklarımız bizi geçip geride bırakan ülkelerin arkasından bakıp koca bir yüzyılı heba edecekler. Bugün dünyanın en başarılı eğitim modellerinin örnek aldığı ‘Köy Enstitüleri ‘gibi inovatif bir okul kavramını hayata geçiren, Fen ve teknoloji liseleri ile dünyanın en iyi üniversitelerine öğrenci yollayan bir ülkenin eğitimde üstesinden gelemeyeceği hiçbir dert yoktur.
Bunun için öyle dışardan model ya da uzman ithal etmeye gerek yok. Ülkede uzman da var uygulamacı da var. Yeter ki yeni bir hayal ortaya koyalım yeter ki o hayal etrafında bir araya gelelim”.*
*NOT: Bu doğrultuda bir tasarım olarak ortaya çıkan Ata-Point Çalışması öğrencilerimizin çeşitli konularda ortak hareket eden ortak çözümler geliştirebilen bireyler halinde olmalarının alışkanlıklarını oluşturabilecek bir küçük gruplar imece projesidir.
• Ata-Point çalışmaları ortaokul ve lise öğrencilerine yöneliktir.
• Ata-Point farklı sınıflardan en az 5 öğrencinin birlikte yer alabileceği ve öğrencilerin farklı görev tanımlarının olduğu bir çalışmadır.
• Ata-Point çalışmaları içerisinde yer alan öğrenciler her ay bir kez toplantı yapacaklardır.
• Ata-Point toplantılarında toplumun herhangi bir problemi ayrıntılı ve raporlanmış tutanak biçiminde tespit edilecektir.
• Ata-Point toplantıları bu toplumsal problemin çözümü ve alternatif çözümlerinin belirlenmesi doğrultusunda beyin fırtınası biçiminde gerçekleştirilecektir.
• Ata-Point toplantılarında bu toplumsal problemin çözümü sürecinde danışılacak kişi ve kurumların tespiti yapılacak ve bu kişi ve kurumlara sunumlar yapılacaktır.
• Ata-Point sonucu hazırlanan sunumlar okul ortamında yapılacak ve tüm yılı kapsayan bu sürecin kitap haline getirilmesi sağlanacak.
• Ata-Point’in her katılımcısına sonuçlandırdığı takdirde sertifika ve çeşitli hediyeler verilecektir.